Lasipalatsi – en restaurang i magnifik funkismiljö

Mötesplats i mitten av Helsingfors sedan 1936

Eleganta funkisbyggnader såsom Lasipalatsi finns det endast ett fåtal av i europeiska städer. I dagsläget inhyser Lasipalatsi en av stadens mest kända restauranger, café och mötesplatser, men hur har det hela fått sin början? Ta del av Lasipalatsis fascinerande historia!

Lasipalatsi ser dagens ljus

På Lasipalatsis plats låg ursprungligen ryska baracker från 1830; på grund av närheten till Åbovägen kallades barackerna för Åbo baracker. SOK och Valio hyrde år 1935 landområdet från Helsingfors stad, och lät tillsammans bygga Lasipalatsi. Byggnaden stod färdig 1936.

En tillfällig byggnad som landmärke för Helsingfors

Lasipalatsi var ursprungligen tänkt som en tillfällig byggnad för en period på tio år, tills den slutliga detaljplanen för området skulle vara klar.

Den tillfälliga basarbyggnaden utgjorde då den stod klar en attraktion, vars rymliga och ljusa utrymmen man kom för att bese även långväga ifrån. Lasipalatsis neonskyltar och reklamer var imponerande och färgstarka detaljer redan från första början. Arkitekterna Viljo Revell, Niilo Kokko och Heimo Riihimäki var vid denna tidpunkt fortfarande i början av sina karriärer.

De viktigaste hyresgästerna var SOK:s stora restaurang för 700 personer och den 800-sitsiga biografen BioRex, som då den blev färdig var Nordens modernaste. BioRex fungerade länge som SF-filmernas premiärbiograf och många finländska filmers scener filmades i Lasipalatsi. Varuboden livsmedelsaffär, Siemen Oy – Frö Ab och HOK: s glassbar (tidigare Valios bar) var under årtionden Lasipalatsis mest framträdande företag.

Funktionalism då den är som vackrast

Byggnaden representerar den rena funktionalismen då den är som bäst: biografsalen med sin foajé, matsalen med sin lobby och caféutrymmen, vinterträdgården, affärslokalernas transparens och klara glasytor, blanka och metallglansiga pelare, färgstarka väggytor med målningar och de stora glasytorna utgjorde alla sin tids attraktioner.

En populär restaurang och stället där man skulle synas

Restaurang Lasipalatsi var på 30-talet sin tids ”inneställe” och en mycket populär restaurang i centrum av Helsingfors. I den ursprungliga restaurangsalen fanns redan då en takterrass och en vinterträdgård med exotiska palmer beställda från Europa. Senare köpte staden Lasipalatsi och den stora restaurangen flyttade år 1949 till SOK: s nya affärsfastighet.

En osäker framtid – Lasipalatsi även under hot om rivning

Lasipalatsis  ursprungliga rivningsplaner sköts upp från ett årtionde till följande, men byggnaden renoverades inte heller, eftersom dess slutliga öde inte var avgjort. Under 1980-talet underströk Ale-pubs stora reklamskyltar husets allmänna tillstånd. Först när byggnadsnämnden utfärdade ett vite, lär fastighetsverket återställa byggnadens ytterväggar. Under sommaren 1985 fick den gamla gråaktiga färgtonen ge vika för vitt murbruk. Stadsborna motsatte sig gång på gång rivningen av byggnaden, och även museiverket talade till förmån för dess skyddande.

Lasipalatsi återställs till sin forna prakt

Efter många om och men återställdes byggnaden till sitt ursprungliga tillstånd och invigdes fullständigt renoverad 1998. Renoveringen planerades under åren1996-1998 av Arkitektbyrå Tallis arkitekter Pia Ilonen och Minna Lukander och interiören planerades av arkitekten Martti Lukander. Under hösten 1998 hade Lasipalatsi återfått sin 30-talsinredning, färger och belysning samt en av sina mest centrala funktioner, ”Det nya miraklet”, Restaurang Lasipalatsi.

Lasipalatsi Mediacenter fungerar som värd för Lasipalatsi under tiden1998-2015

Lasipalatsi film- och mediacenter ägs av Helsingfors stad och dess hjärta pulserar i centrum av Helsingfors där det uppfyller 1930-talets designers mål om ljus öppenhet och modern anda. I detta moderna funkis-palats fick en stor bit stadskultur plats, i lättillgänglig form. Lasipalatsi hämtade modern teknik och IT-tjänster nära människorna och i dess utrymmen återfinns även europeisk film, tillfälliga utställningar, city studios och olika kulturevenemang.

Stora planer för framtiden – ett museum i Lasipalatsi

Föreningen Konstsamfundet föreslog i september 2013 Helsingfors stad att man skulle bygga ett nytt konstmuseum i Lasipalatsi och på Lasipalatsis torg. I maj 2014 beslutade Helsingfors stadsfullmäktige enhälligt att godkänna projektet vilket förutsatte skapandet av ett nytt fastighetsbolag och överföringen av Lasipalatsi till fastighetsbolaget, som gemensamt ägs av Konstföreningen och staden. Helsingfors stads fastighetskontor ansvarar i framtiden för de i Lasipalatsi belägna affärslokalerna. Amos Rex museets byggarbeten och Lasipalatsis renoveringsarbeten påbörjades i januari 2016. (Planering: JKMM Architects).

Lasipalatsi genomgår en grundrenovering

Lasipalatsi renoverades och återställdes till sin ursprungliga glans. Amos Rex är avsedd att bli ett kulturellt centrum, som består av det gamla Lasipalatsi, biografen BioRex och ett utställningsutrymme beläget under Lasipalatsi torget. Museets ingång, lobby och andra utrymmen placerades i de norra delarna av Lasipalatsi. Den skyddade fastigheten har trots grundrenovering och byggnadsarbeten inte ändrats externt. Renoveringen av Lasipalatsis affärslokaler slutfördes i mars 2017, och arbetena med utställningsutrymmen som byggs under torget, såsom även Lasipalatsis museilokaler, fortgår in på 2018 års sida.

Restaurang Lasipalatsi är igen en gång stadens mesta inneställe

Restaurang och Café Lasipalatsis skyddade interiör har renoverats med pietet. Restaurangen öppnade i samband med utbyggnaden tre nya kabinett för sina kunders bruk, och bättre konferensutrymmen i centrala Helsingfors är svåra att finna. Dessutom har restaurang Lasipalatsi utvidgat sin lounge i den spektakulära andra våningen, vilket ger kunderna ännu bättre möjligheter till avkoppling i den unika funkismiljön. Lasipalatsi var redan vid tidpunkten för sin öppning en plats man besökte för att synas; i och med renoveringen av Lasipalatsi har den återtagit sin position. (Planering: Planeringsbyrå Talli, inredningsarkitekt Martti Lukander)