Kokko-Kabinettet

12 kundplatser

Ett rymligt och ljust kabinett med fönster.

Konferensteknik: plasma-tv, wifi

Kabinettets storlek är 24 kvadratmeter.

PLACERING AV BORD: Ett långbord